สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ห้องชันสูตร) รพ.เขวาสินรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 28-01-2563 528 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ห้องชันสูตร) รพ.เขวาสินรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)